středa 29. července 2015

Průmyslové revoluce se dají charakterizovat změnou převažujícího způsobu dopravy, energetických zdrojů a přenosu informací. Nechte se vtáhnout do vize demokratičtějšího a ekologicky šetrnějšího světa Internetu, nanotechnologií a neelitních zdrojů energie